Legemiddelvisning

Cetirizin Norfri - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetirizin Norfri
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 438521

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Evolan Pharma AB
MT-nummer: 17-11519
MT-dato: 01.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -