Legemiddelvisning

Risperidon Sandoz - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Risperidon Sandoz
Virkestoff: Risperidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX08
Varenummer: 317215

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz AS
MT-nummer: 04-3069
MT-dato: 08.07.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -