Legemiddelvisning

Cervarix - 20 mikrog/ dose / 20 mikrog/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cervarix
Virkestoff: Humant papillomavirus, type 16 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 18 L1 protein (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 20 mikrog/ dose / 20 mikrog/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x0.5 ml
Kanyle 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BM02
Varenummer: 062996

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Biologicals Services S.A
MT-nummer: EU/1/07/419/006
MT-dato: 20.09.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6943.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 8932.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -