Legemiddelvisning

Ambrisentan Teva - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ambrisentan Teva
Virkestoff: Ambrisentan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2021
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 18-12249
MT-dato: 31.01.2020
MT avregistrert dato: 23.04.2024