Legemiddelvisning

Evoltra - 1 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Evoltra
Virkestoff: Klofarabin
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BB06
Varenummer: 048494

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/06/334/005
MT-dato: 19.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13162.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 16817.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -