Legemiddelvisning

Hycamtin - 4 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Hycamtin
Virkestoff: Topotekanhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4 mg
Pakning: Hetteglass 4 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CE01
Varenummer: 196518

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 04.07.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/96/027/003
MT-dato: 03.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2787.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 3590.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -