Legemiddelvisning

Paroxetin Actavis - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Paroxetin Actavis
Virkestoff: Paroksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB05
Varenummer: 015839

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 03-2102
MT-dato: 18.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.20
Trinnpris: 206.90
Refusjonspris: 206.90