Legemiddelvisning

Irbesartan Sandoz - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Irbesartan Sandoz
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 048295

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-5681
MT-dato: 25.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 389.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 532.80
Trinnpris: 229.30
Refusjonspris: 229.30