Legemiddelvisning

Tamsulosin ratiopharm - 0.4 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tamsulosin ratiopharm
Virkestoff: Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA02
Varenummer: 059668

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ratiopharm GmbH
MT-nummer: 09-7097
MT-dato: 17.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 81.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 139.50
Trinnpris: 115.60
Refusjonspris: 115.60