Legemiddelvisning

Risperdal - 4 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Risperdal
Virkestoff: Risperidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 4 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX08
Varenummer: 567537

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag AS
MT-nummer: 0000-08040
MT-dato: 22.09.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 242.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 344.90
Trinnpris: 344.90
Refusjonspris: 344.90