Legemiddelvisning

Albu-Res -

Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Albu-Res
Virkestoff: Albumin, humant, mikroaggregert
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 5x2.5 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V09DB02
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 03.03.2000
MT-status: Markedsført
Innehaver: Nycomed Amersham Sorin S.r.l.
MT-nummer: 0000-08339
MT-dato: 12.10.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 600.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 801.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -