Legemiddelvisning

Cinryze - 500 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cinryze
Virkestoff: C1-esteraseinhibitor, human
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 IE
Pakning: 2 sett
Hetteglass 500 IE
Hetteglass 5 ml
Administrasjonssett 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B06AC01
Varenummer: 136121
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Manufacturing Austria AG
MT-nummer: EU/1/11/688/001
MT-dato: 15.06.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12221.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 15619.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -