Legemiddelvisning

Mycophenolatemofetil Accord - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mycophenolatemofetil Accord
Virkestoff: Mykofenolatmofetil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 50 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA06
Varenummer: 074546

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 07-4817
MT-dato: 29.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 288.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 404.60
Trinnpris: 404.60
Refusjonspris: -