Legemiddelvisning

Abiraterone Stada - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Abiraterone Stada
Virkestoff: Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BX03
Varenummer: 393415

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stada Arzneimittel AG
MT-nummer: 20-13536
MT-dato: 09.07.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26392.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 33686.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -