Legemiddelvisning

Dovato - 50 mg / 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dovato
Virkestoff: Dolutegravirnatrium / Lamivudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 300 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR25
Varenummer: 578537

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/19/1370/001
MT-dato: 01.07.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8509.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 10885.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -