Legemiddelvisning

Abraxane - 5 mg/ ml

Pulver til infusjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Abraxane
Virkestoff: Paklitaksel
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, suspensjon
Styrke: 5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD01
Varenummer: 163859

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 17-11724
MT-dato: 18.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2548.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 3285.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -