Legemiddelvisning

Vesicare - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vesicare
Virkestoff: Solifenacinsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BD08
Varenummer: 018694

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma - Kastrup
MT-nummer: 04-2481
MT-dato: 19.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 544.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 730.20
Trinnpris: 361.80
Refusjonspris: 361.80