Legemiddelvisning

Aricept - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 011631

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1503
MT-dato: 17.12.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 308.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 430.00
Trinnpris: 291.20
Refusjonspris: 291.20