Legemiddelvisning

Rosuvastatin Xiromed - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rosuvastatin Xiromed
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 380262

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 17-11539
MT-dato: 14.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 112.50
Trinnpris: 95.60
Refusjonspris: 95.60