Legemiddelvisning

Carmustine Macure - 100 mg

Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Carmustine Macure
Virkestoff: Karmustin
Legemiddelform: Pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: 1 sett
Hetteglass 3 ml
Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01AD01
Varenummer: 569405

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Macure Pharma ApS
MT-nummer: 18-12255
MT-dato: 12.11.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11950.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 15347.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -