Legemiddelvisning

Competact - 15 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Competact
Virkestoff: Pioglitazonhydroklorid / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD05
Varenummer: 100805

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharma A/S (1)
MT-nummer: EU/1/06/354/005
MT-dato: 28.07.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 297.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 415.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 415.40

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Competact tabletter

Det er mangel på Competact 15mg/850mg tabletter. Pasienter som bruker Competact bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metformin og pioglitazon, som er virkestoffet i Competact.

Mangel på Competact tabletter

Les mer