Legemiddelvisning

Equinor - 370 mg/ g

Oralpasta

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Equinor
Virkestoff: Omeprazol
Legemiddelform: Oralpasta
Styrke: 370 mg/ g
Pakning: Doseringssprøyte 7x7 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QA02BC01
Varenummer: 148257

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
MT-nummer: 17-12023
MT-dato: 16.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -