Legemiddelvisning

Dexdomitor - 0.5 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dexdomitor
Virkestoff: Deksmedetomidinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN05CM18
Varenummer: 126264

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 06.10.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: EU/2/02/033/002
MT-dato: 13.08.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -