Legemiddelvisning

Voriconazole Sandoz - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Voriconazole Sandoz
Virkestoff: Vorikonazol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC03
Varenummer: 051429

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 12-8998
MT-dato: 25.06.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1230.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1605.50
Trinnpris: 1402.80
Refusjonspris: 1402.80