Legemiddelvisning

Sumatriptan Aurobindo - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sumatriptan Aurobindo
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 499480

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aurobindo Pharma (Malta) Limited - Floriana
MT-nummer: 07-4705
MT-dato: 17.07.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 274.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 386.60
Trinnpris: 112.70
Refusjonspris: 112.70