Legemiddelvisning

Versican Plus Pi -

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Versican Plus Pi
Virkestoff: Hundeparainfluensa Type 2 virus, stamme CPiV-2-Bio 15, levende svekket
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 25 sett
Hetteglass 1 doser
Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AD08
Varenummer: 569775

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/14/168/001
MT-dato: 04.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -