Legemiddelvisning

Nexgard Spectra - 75 mg / 15 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nexgard Spectra
Virkestoff: Afoksolaner / Milbemycinoksim
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 75 mg / 15 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AB51
Varenummer: 107194

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/2/14/177/011
MT-dato: 15.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -