Legemiddelvisning

Eucreas - 50 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eucreas
Virkestoff: Vildagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 1000 mg
Pakning: Blisterpakning 3x60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD08
Varenummer: 113421

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2008
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/07/425/017
MT-dato: 14.11.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1187.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 1550.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1550.80