Legemiddelvisning

Votubia - 5 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Votubia
Virkestoff: Everolimus
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EG02
Varenummer: 047018

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/11/710/014
MT-dato: 02.09.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 24013.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 30654.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -