Legemiddelvisning

Improvac - 300 mikrog/2 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Improvac
Virkestoff: Gonadotropin releasing factor (GnRF)-analog-proteinkonjugat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 mikrog/2 ml
Pakning: Flaske 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QG03XA91
Varenummer: 477652

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/09/095/005
MT-dato: 14.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -