Legemiddelvisning

Aquavac Relera Vet -

Konsentrat til bad/injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Aquavac Relera Vet
Virkestoff: Yersinia ruckeri, serotype 01, inaktivert, stamme Hagerman / Yersinia ruckeri, inaktiverte, stamme EX5 biotyp
Legemiddelform: Konsentrat til bad/injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske 1000 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10BB03
Varenummer: 061902

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International BV - 5831 AN
MT-nummer: 07-5597
MT-dato: 09.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -