Legemiddelvisning

Atorvastatin Accord - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atorvastatin Accord
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 150726

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11028
MT-dato: 11.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 285.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 400.10
Trinnpris: 116.30
Refusjonspris: 116.30