Legemiddelvisning

Donepezil Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Donepezil Actavis
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 027270

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 07-5002
MT-dato: 21.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 365.00
Trinnpris: 293.10
Refusjonspris: 293.10