Legemiddelvisning

Forsteo - 20 mikrog/80 mikroliter

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Forsteo
Virkestoff: Teriparatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 20 mikrog/80 mikroliter
Pakning: Ferdigfylt penn 1x28 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05AA02
Varenummer: 014094

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/03/247/001
MT-dato: 23.06.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2640.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 3420.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -