Legemiddelvisning

Zolmitriptan Actavis - 2.5 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zolmitriptan Actavis
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 404631

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5665
MT-dato: 19.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 290.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 406.20
Trinnpris: 228.50
Refusjonspris: 228.50