Legemiddelvisning

Rixubis - 1000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rixubis
Virkestoff: Nonakog gamma
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1000 IE
Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD04
Varenummer: 155724

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxter Innovations GmbH
MT-nummer: EU/1/14/970/003
MT-dato: 19.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5704.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 7309.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -