Legemiddelvisning

Bloxazoc - 25 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bloxazoc
Virkestoff: Metoprololsuksinat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AB02
Varenummer: 071029

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 14-10495
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 54.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 105.60
Trinnpris: 61.20
Refusjonspris: 61.20