Legemiddelvisning

Cysticina

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cysticina
Virkestoff: Bjørkeblad / Melbærblad / Kjempegullris
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke:
Pakning: Blisterpakning 40 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: WITHOUT
Varenummer: 048953

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 16-11030
MT-dato: 12.06.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -