Legemiddelvisning

Comirnaty - 30 mikrog/ dose

Konsentrat til injeksjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Comirnaty
Virkestoff: Tozinameran
Legemiddelform: Konsentrat til injeksjonsvæske, dispersjon
Styrke: 30 mikrog/ dose
Pakning: Hetteglass 195x6 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BN01
Varenummer: 488024
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 21.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: BioNTech Manufacturing GmbH
MT-nummer: EU/1/20/1528/001
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 0.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 0.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -