Legemiddelvisning

Bydureon - 2 mg

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bydureon
Virkestoff: Eksenatid
Legemiddelform: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn
Styrke: 2 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 4x0.65 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ01
Varenummer: 081424

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/11/696/003
MT-dato: 17.06.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 783.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 1039.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1039.90