Legemiddelvisning

Voriconazole Fresenius Kabi - 200 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Voriconazole Fresenius Kabi
Virkestoff: Vorikonazol
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg
Pakning: Hetteglass 1x25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC03
Varenummer: 577396

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: FRESENIUS KABI NORGE AS
MT-nummer: 14-10249
MT-dato: 12.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 816.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 1077.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1077.80