Legemiddelvisning

Donepezil Sandoz - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Sandoz
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 579999

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 07-5058
MT-dato: 09.12.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 308.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 430.00
Trinnpris: 310.30
Refusjonspris: 310.30