Legemiddelvisning

Abilify Maintena - 400 mg

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abilify Maintena
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 400 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 577832

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/13/882/006
MT-dato: 15.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2409.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 3108.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3108.50