Legemiddelvisning

Cinacalcet Accord - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cinacalcet Accord
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 2x14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 599531

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 14-10389
MT-dato: 26.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1467.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 1907.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -