Legemiddelvisning

Memantin Accord - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Memantin Accord
Virkestoff: Memantin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DX01
Varenummer: 562887

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/13/880/005
MT-dato: 04.12.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 325.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 451.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 451.70