Legemiddelvisning

Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Mylan
Virkestoff: Amlodipinbesilat / Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 160 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DX01
Varenummer: 569917

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 19-13034
MT-dato: 01.10.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 441.83
Maksimal utsalgspris for apotek: 599.60
Trinnpris: 272.60
Refusjonspris: 272.60