Legemiddelvisning

HyQvia - 100 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: HyQvia
Virkestoff: Immunglobulin, normalt, humant
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x200 ml
Hetteglass 1x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BA01
Varenummer: 372646

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxalta Innovations GmbH
MT-nummer: EU/1/13/840/004
MT-dato: 16.05.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 16329.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 20958.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -