Legemiddelvisning

Lerkanidipin Actavis - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lerkanidipin Actavis
Virkestoff: Lerkanidipinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA13
Varenummer: 065956

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5689
MT-dato: 04.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 597.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 798.60
Trinnpris: 155.90
Refusjonspris: 155.90