Legemiddelvisning

Atosiban Accord - 6.75 mg/0.9 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atosiban Accord
Virkestoff: Atosibanacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 6.75 mg/0.9 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.9 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G02CX01
Varenummer: 408032

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11665
MT-dato: 20.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 254.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 361.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -