Legemiddelvisning

Juluca - 50 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Juluca
Virkestoff: Dolutegravirnatrium / Rilpivirinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 25 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR21
Varenummer: 534947

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: ViiV Healthcare BV (1)
MT-nummer: EU/1/18/1282/001
MT-dato: 16.05.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8961.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 11461.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -